The Love Bakery (Snack box chaba)
มีจำหน่ายที่ซอยรพ.ธนบุรี(พรานนก)
ถ.อิสระภาพ 44 พรานนก กรุงเทพมหานคร


Mobile : 087-611-0629 , 088-902-4399 , 081-315-5123
Tel : 02 412 4646
Fax : 02 412 4378

Line ID : thelovehappy

ต้นปี พ.ศ.2560
The Love Snackbox ได้ทำบุญเปิดร้านใหม่ โดยใช้ชื่อร้านว่า 
'The Love Bakery'
ซึ่งเอกลักษณ์ของชุดกล่องอาหารว่างเดอะเลิฟ คือดอกชบา 
'Snackbox chaba' เราเน้นคุณภาพที่มาพร้อมความอร่อย...

เชิญเข้ามาเยี่ยมชม เลือกสรรสินค้าของเดอะเลิฟได้ที่ร้านนะคะ
ร้าน The Love Bakery เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและไม่ใส่วัตถุกันเสีย
สามารถให้บริการในงานทุกรูปแบบ ทั้งงานเลี้ยง งานประชุม งานสัมมนา งานแต่งงาน งานอภิธรรมศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานการกุศล ทัศนศึกษา
หรือการจัดทัวร์ ครบทุกความต้องการ